Danh sách trường đại học đào tạo ngành Tâm lý học và điểm chuẩn tại Hà Nội và TPHCM

Tâm Lý là 1 ngành không phổ biến tại Việt Nam nhưng nó đã phổ biến từ lâu tại các nước phát triển. Và hiện tại xã hội Việt Nam ngày càng nhiều gặp trầm cảm, nhưng suy nghĩ tiêu cực cần được tư vấn tâm lý. Vì thế đây cũng là 1 ngành tiềm năng. Sinh viên học ngành tâm lý có thể làm việc tại các bệnh viện, cơ sở giáo dục hoặc các cơ quan liên quan tới tâm lý. Nếu bạn đang thắc mắc trường đại học nào có đào tạo ngành tâm lý thì có thể tham khảo một số trường sau

Tên trường đại học Ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Học Viện Quản Lý Giáo Dục Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 17
Đại Học Sư Phạm TPHCM Tâm lý học giáo dục A00; C00; D01; D78 17
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế Tâm lý học giáo dục C00; D01 15
Đại Học Quy Nhơn Tâm lý học giáo dục A00; C00; D01 ----

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tâm lý học trong năm 2017:
 • Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Tâm lý học-----B00 ; C00 ; D01
 • Đại học Sư phạm - Đại học Huế-----Tâm lý học giáo dục-----C00 ; D01
 • Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh-----Tâm lý học-----A00 ; A01 ; C00 ; D01
 • Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính)-----Tâm lý học-----A00 ; A01 ; C00 ; D01
 • Đại học Quy Nhơn-----Tâm lý học giáo dục-----A00 ; C00 ; D01
 • Đại học Hoa Sen-----Tâm lý học-----A01D01D08D09
 • Đại học Văn Hiến-----Tâm lý học-----A00 ; B00 ; C00 ; D01
 • Đại học Hồng Đức-----Tâm lý học-----A00 ; C00 ; C14 ; D01
 • Học viện Quản lý Giáo dục-----Tâm lý học giáo dục-----A00 ; B00 ; C00
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Tâm lý học-----A00C00D01D02D03D04D05D06D78D79D80D81D82D93
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Tâm lý học-----B00 ; C00 ; D01 ; D14
 • Đại học Sài Gòn-----Tâm lý học-----D01
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học (Tâm lý học học)-----C03
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học (Tâm lý học học)-----B00
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học (Tâm lý học học)-----C00
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học (Tâm lý học học)-----D01 ; D02 ; D03
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học - Giáo dục-----C03
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học Giáo dục.-----B00
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học giáo dục..-----C00
 • Đại học Sư phạm Hà Nội-----Tâm lý học giáo dục...-----D01 ; D02 ; D03
 • Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh-----Tâm lý học-----B00 ; C00 ; D01 ; D78
 • Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh-----Tâm lý học giáo dục-----A00 ; C00 ; D01 ; D78

Xem thêm: Các trường đại học đào tạo ngành Thú y, Bác sỹ Thú Y và điểm chuẩn