Quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai là ngành cũng có nhiều cơ hội về công việc và cơ hội làm giầu vì thế nếu bạn đang muốn chọn học ngành này thì đó là quyết định không hề tệ. Những trường đại học công lập như đại học khoa học tự nhiên, đại học tài nguyên môi trường là những trường top trong đào tạo ngành này. Ngoài ra còn rất nhiều trường đại học khác ở các tỉnh cũng đào tạo các ngành này. Bạn có thể tham khảo danh sách sau để chọn trường phù hợp nhất với mình.

Tên trường Tên ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Quản lý đất đai A00; A01; B00; C04 80
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D90 80
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa học môi trường A00; A01; B00; D90 75
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa học đất A00; A01; B00; D90 70
Đại Học Đồng Tháp Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 22
Đại Học Đồng Tháp Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 15
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 20.75
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; A01; B00; D07 23.25
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; A01; B00; D07 23.25
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A00; A01; B00; D07 19.75
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A00; A01; B00; D07 19.75
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Quản lý tài nguyên và môi trường A00; D07 19.5
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 18.5
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 18.25
Đại Học Tôn Đức Thắng Khoa học môi trường A00; B00; C02 18
Đại Học Sài Gòn Khoa học môi trường A00; B00 16.25
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Quản lý tài nguyên và môi trường B00 16
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Khoa học môi trường A00; D07 16
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế Quản lý đất đai A00; B00 16
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế Khoa học đất A00; B00 15
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D07 16
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Khoa học môi trường A00; B00; D07 15
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 16
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 16
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Khoa học đất A00; A01; B00; D01 15
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai Quản lý đất đai A00; A01; D07 16
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16
Đại Học Cần Thơ Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 18.75
Đại Học Cần Thơ Khoa học môi trường A00; B00 18.25
Đại Học Cần Thơ Quản lý đất đai A00; A01; B00 16
Đại Học Cần Thơ Khoa học đất B00 15
Đại học Kinh Tế Nghệ An Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại học Nông Lâm Bắc Giang Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại học Nông Lâm Bắc Giang Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Bạc Liêu Khoa học môi trường A00; A16; B00; D90 15
Đại Học Thành Đông Quản lý đất đai A00; A04; C03; D01 15
Đại Học Dân Lập Duy Tân Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15
Đại Học Lạc Hồng Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 20
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 17
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Quản lý biển* A00; A01; B00; D01 15
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Quản lý tài nguyên nước* A00; A01; B00; D01 15
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Khoa học đất A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Quảng Bình Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; B03 ----
Đại Học Quy Nhơn Quản lý đất đai A00; B00; C04; D01 ----
Đại Học Quy Nhơn Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C04; D01 ----
Đại Học Thành Tây Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Thành Tây Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Tây Đô Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Tây Đô Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) A00; B00; C02; D01 15
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên Quản lý đất đai A00; B00; C02; D01 15
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15
Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên Quản lý tài nguyên và môi trường B00; D15; D84; D90 15
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15
Đại Học Yersin Đà Lạt Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Khoa học môi trường A00; A01; B00; D90 15
Đại Học Hồng Đức Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C04; C09 15
Đại Học Hà Tĩnh Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 15
Đại Học Hạ Long Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt) A00; A16; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15
Đại Học Nguyễn Tất Thành Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 15
Đại Học An Giang Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 15
Đại học Thành Đô Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
Đại học Thành Đô Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Đà Lạt Khoa học môi trường A00; B00; D08; D90 15
Đại Học Vinh Quản lý đất đai A00; B00; D01 15
Đại Học Vinh Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01 15
Đại Học Vinh Khoa học môi trường A00; B00; D01 15
Đại Học Tây Bắc Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 15
Đại học Công nghệ Miền Đông Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 ----
Đại học Công nghệ Miền Đông Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 ----
Đại học Nam Cần Thơ Quản lý đất đai A00; B00; C05; C08 ----
Đại học Nam Cần Thơ Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C05; C08 ----
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường A06; A11; B00; B02 ----
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Nước – Môi trường – Hải dương học A00; A02; B00; D07 ----
Đại Học Nông Lâm TPHCM Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 20
Đại Học Nông Lâm TPHCM Khoa học môi trường A00; A01; B00 20
Đại Học Nông Lâm TPHCM Quản lý đất đai A00; A01 19
Đại Học Nông Lâm TPHCM Quản lý đất đai D07 ----
Đại Học Nông Lâm TPHCM Quản lý tài nguyên và môi trường D07 ----
Đại Học Nông Lâm TPHCM Khoa học môi trường D07 ----
Đại học Thủ Dầu Một Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B05; D01 15
Đại học Thủ Dầu Một Khoa học môi trường A00; B00; B05; D01 15
Đại học Thủ Dầu Một Quản lý Đất đai A00; B00; B05; D01 ----
Đại học Tân Trào Quản lý đất đai A00; A01; A16; B00 ----
Đại học Tân Trào Khoa học môi trường A00; A01; A10; B00 ----
Đại Học Tây Nguyên Quản lý đất đai A00; A01 15
Đại Học Tây Nguyên Quản lý đất đai A02 ----


Danh sách những trường đại học tuyển sinh các ngành liên quan tới Tài nguyên môi trường, đất đai:
 • Đại học Kinh tế Nghệ An-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Nông lâm Bắc Giang -----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Nông lâm Bắc Giang -----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Nông lâm Bắc Giang -----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Thành Đông-----Quản lý đất đai-----A00 ; A04 ; C03 ; D01
 • Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; D07
 • Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----B00
 • Đại học Duy Tân-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; C15
 • Đại học Nông lâm - Đại học Huế-----Khoa học đất-----A00 ; B00
 • Đại học Nông lâm - Đại học Huế-----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; B00
 • Đại học Nông lâm - Đại học Huế-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D07
 • Đại học Công nghệ miền Đông-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Công nghệ miền Đông-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Khoa học đất-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Kinh tế tài nguyên thiên nhiên-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Quản lý tài nguyên nước*-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học nam Cần Thơ-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C05 ; C08
 • Đại học nam Cần Thơ-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00 ; C05 ; C08
 • Đại học Quảng Bình-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A02 ; B00 ; B03
 • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A06 ; A11 ; B00 ; B02
 • Đại học Quy Nhơn-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C04 ; D01
 • Đại học Quy Nhơn-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00 ; C04 ; D01
 • Đại học Thành Tây-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tây Đô-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tây Đô-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Hoa Sen-----Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)-----A00B00D07D08
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Kinh tế tài nguyên thiên nhiên-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi biển đảo*-----A00 ; A01 ; A14 ; B00
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Kinh tế tài nguyên thiên nhiên-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Hồng Đức-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; C00 ; C04 ; C09
 • Đại học Hạ Long-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam-----Khoa học đất-----A00 ; A01 ; B00
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam-----Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01 ; B00
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Kinh tế Quốc dân-----Kinh tế tài nguyên-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt)-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Quản lý tài nguyên và Môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Quản lý đất đai-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 14-----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 16-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 17-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Mỏ - Địa chất-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; D07
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên rừng-----A00 ; A01 ; B00 ; D08
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; D07
 • Đại học Nguyễn Tất Thành-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Khoa học đất-----A00 ; A01 ; B00 ; D90
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; C04
 • Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Quản lý Tài nguyên và Môi (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Đồng Tháp-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học An Giang-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Cần Thơ-----Khoa học đất-----B00
 • Đại học Cần Thơ-----Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01
 • Đại học Cần Thơ-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Cần Thơ-----Kinh tế tài nguyên thiên nhiên-----A00 ; A01 ; D01
 • Đại học Cần Thơ-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Thành Đô-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Thành Đô-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Thủ Dầu Một-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; B05 ; D01
 • Đại học Thủ Dầu Một-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00 ; B05 ; D01
 • Đại học Vinh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01
 • Đại học Vinh-----Quản lý đất đai-----A00 ; B00 ; D01
 • Đại học Thuỷ lợi-----Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01 ; D07
 • Đại học Thuỷ lợi-----Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01 ; D07
 • Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam-----Kỹ thuật tài nguyên nước-----A00 ; A01 ; D07
 • Đại học Tân Trào-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; A16 ; B00
 • Đại học Tây Bắc-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tây Nguyên-----Quản lý tài nguyên rừng-----A02 ; B00 ; D08
 • Đại học Tây Nguyên-----Quản lý đất đai-----A00 ; A01 ; A02
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội-----Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường-----A00B00D07
 • Đại học Nông lâm Bắc Giang -----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Bạc Liêu-----Khoa học môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; D90
 • Đại học Công nghệ Đồng Nai-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A02 ; B00 ; D07
 • Đại học Công nghiệp Hà Nội-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; D07
 • Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Khoa Công nghệ - Đại học Đà Nẵng-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A16 ; B00 ; D01 ; D90
 • Đại học Dân lập Đông Đô-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; A06 ; B00
 • Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; D07
 • Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; D07
 • Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Khoa học môi trường-----A00 ; D07
 • Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----B00
 • Đại học Duy Tân-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; C02
 • Đại học Duy Tân-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; C15
 • Đại học Dân lập Hải Phòng-----Kỹ thuật môi trường-----A00A01A02B00
 • Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A02 ; B00 ; D07
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D07
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D07
 • Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; C08 ; D07
 • Đại học Lạc Hồng-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Công nghệ miền Đông-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học nam Cần Thơ-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; C05 ; C08
 • Đại học nam Cần Thơ-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C05 ; C08
 • Đại học Dân lập Phương Đông-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----0
 • Đại học Quảng Bình-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A02 ; B00 ; B03
 • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A06 ; B00 ; B02 ; B04
 • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A06 ; A11 ; B00 ; B02
 • Đại học Quy Nhơn-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C04 ; D01
 • Đại học Thành Tây-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Tây Đô-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; C01
 • Đại học Tây Đô-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Hoa Sen-----Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)-----A00B00D07D08
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; C02 ; D01
 • Đại học Tôn Đức Thắng-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; C02
 • Đại học Tôn Đức Thắng-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; C02
 • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Văn Lang-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; D07 ; D08
 • Đại học Trà Vinh-----Kỹ thuật môi trường-----A02 ; B00 ; D08
 • Đại học Yersin Đà Lạt-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Giao thông Vận tải-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01
 • Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01
 • Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D90
 • Đại học Hồng Đức-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Hồng Đức-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; C00 ; C04 ; C09
 • Đại học Hàng hải Việt Nam-----Kỹ thuật môi trường,-----A00 ; A01 ; C01 ; D01
 • Đại học Hà Tĩnh-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; B03 ; D07
 • Đại học Hạ Long-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; D07
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Khoa học môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)-----Quản lý tài nguyên và Môi trường-----A00 ; A16 ; B00 ; D01
 • Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 7-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 16-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01 ; D07
 • Đại học Mỏ - Địa chất-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Xây dựng miền Tây-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nguyễn Tất Thành-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Nguyễn Trãi-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D90
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D90
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; D01 ; D90
 • Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D07 ; D90
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00 ; D07 ; D90
 • Đại học Sài Gòn-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00
 • Đại học Sài Gòn-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A02 ; B00 ; D07
 • Đại học Đồng Tháp-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D07 ; D08
 • Đại học An Giang-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học An Giang-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Cần Thơ-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00
 • Đại học Cần Thơ-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; B00
 • Đại học Cần Thơ-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Thành Đô-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Đà Lạt-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D08 ; D90
 • Đại học Thủ Dầu Một-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; B05 ; D01
 • Đại học Thủ Dầu Một-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; B05 ; D01
 • Đại học Vinh-----Khoa học môi trường-----A00 ; B00 ; D01
 • Đại học Vinh-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; B00 ; D01
 • Đại học Kiên Giang-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00
 • Đại học Thuỷ lợi-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D07
 • Đại học Tân Trào-----Khoa học môi trường-----A00 ; A01 ; A16 ; B00
 • Đại học Nha Trang-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tây Bắc-----Quản lý tài nguyên và môi trường-----A00 ; A01 ; A02 ; B00
 • Đại học Tây Nguyên-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A02 ; B00
 • Đại học Công nghiệp Việt Trì-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; B00 ; D01
 • Đại học Xây dựng-----Công nghệ kỹ thuật môi trường-----A00
 • Đại học Xây dựng miền Trung-----Kỹ thuật môi trường-----A00 ; A01 ; C01 ; D01

Xem thêm: Top trường đào tạo ngành Dược tốt nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và điểm chuẩn