Học phí Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam 2017 - 2018 - 2019

Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam là một trường công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam Đào tạo các lĩnh vực về kinh tế - kỹ thuật giao thông vận tải và thông tin liên lạc cho sinh viên trên cả nước.
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam là một phân hiệu của trường Đại học giao thông vận tải nhưng chất lượng cơ sở vật chất và chương trình đào tạo được kiểm định là tương đương nhau. Chính vì thế mà khi học trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam bạn không cần bang khoăng về chất lượng về đào tạo và chất lượng của trường.

Hiện nay, Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam đào tạo đầy đủ các hệ bậc, bao gồm:
 • Đại học chính quy
 • Sau đại học:
 • Đào tạo thạc sĩ
 • Đào tạo tiến sĩ

Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam đào tạo các ngành cụ thể sau:
 • NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG(Gồm 16 chuyên ngành)
 • NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ(Gồm 14 chuyên ngành)
 • NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG(Gồm 4 chuyên ngành)
 • NGÀNH KỸ THUẬT GIAO THÔNG(Gồm 1 chuyên ngành)
 • NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ(Gồm 2 chuyên ngành)
 • NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG(Gồm 2 chuyên ngành)
 • NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN(Gồm 2 chuyên ngành)
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(Gồm 4 chuyên ngành)
 • NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI(Gồm 5 chuyên ngành)
 • NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG(Gồm 2 chuyên ngành)
 • NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH(Gồm 4 chuyên ngành)
 • NGÀNH KINH TẾ(Gồm 1 chuyên ngành)
 • NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI(Gồm 9 chuyên ngành)
 • NGÀNH KẾ TOÁN(Gồm 1 chuyên ngành)
 • NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG(Gồm 1 chuyên ngành)
 • Đối với đào tạo thạc sĩ là 16 chuyên ngành vào đào tạo tiến sĩ là 17 chuyên ngành.

Các ngành trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam được xem là đào tạo uy tín và chất lượng nhất như:
 • Địa kỹ thuật công trình giao thông
 • Đường bộ
 • Kỹ thuật Giao Thông Đường bộ
 • Đường sắt
 • Đường sắt đô thị
 • Đường hầm & Metro
 • Quản lý xây dựng công trình giao thông
 • Kết cấu xây dựng
 • Kỹ thuật xây hạ tầng đô thị
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trong năm tuyển sinh 2017, Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam 2017 - 2018 - 2019

Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến như sau:
 • Khối Kỹ thuật: 223.000 đồng/ tín chỉ
 • Khối kinh tế: 189.000 đồng/ tín chỉ
 • Mức học phí tối đa sẽ tăng 10% cho từng năm học.

Xem thêm: Học phí Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 2017 - 2018 - 2019