Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 20187 - 2019

Học viện Báo chí và Tuyên truyền nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trường là một trung tâm lớn của cả nước về đào tạo giảng viên các chuyên ngành lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa trên khắp cả nước.
Hệ thống và chương trình đào tạo của trường luôn được đổi mới và nâng cao theo thời gian. Trường hướng đến đào tạo nguồn nhân lực mạnh mẽ và chất lượng nhất cả nước.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 20187 - 2019

Hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo đầy đủ các hệ bậc, bao gồm:
 • Đào tạo đại trà
 • Đào tạo chất lượng cao
 • Đào tạo liên kết quốc tế
 • Đào tạo bậc cao học
 • Đào tạo tiến sĩ

Các chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương
 • Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách
 • Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh
 • Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
 • Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
 • Ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing
 • Ngành Quan hệ công chúng
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
 • Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in
 • Ngành Xã hội học
 • Ngành Công tác xã hội

Trong năm tuyển sinh 2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 20187 - 2019
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 20187 - 2019
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 20187 - 2019


Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến bao gồm 2 chương trình giảng dạy cho sinh viên chọn lựa: chương trình đài trà và chất lượng cao. Cụ thể mức học phí được dự kiến như sau:
 • Chương trình đại trà: 214.500 – 364.300 đồng/ tín chỉ
 • Chương trình chất lượng cao: 695.500 – 732.300 đồng/ tín chỉ

Xem thêm: Học phí Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam 2017 - 2018 - 2019