Học phí Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ cho các học sinh và sinh viên thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là trường đáp ứng nguồn nhân lực hàng đầu về kỹ thuật công nghệ cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cá c hoạt động của trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cũng nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Học phí Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ có chương trình đào tạo và kĩ thuật chuyên môn cao. đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho tỉnh Cần Thơ và cho các Tỉnh lân cận.
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ có các bậc đào tạo:
 • Đại học
 • Cao đẳng

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hiện có 7 khoa, bao gồm:
 • Khoa khoa học cơ bản
 • Khoa Quản lý công nghiệp
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa điện - điện tử - viễn thông
 • Khoa Công nghệ Thực phẩm và công nghệ sinh học
 • Khoa Kỹ thuật cơ khí
 • Khoa Kỹ thuật xây dựng

Các ngành đào tạo uy tín của trường:
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 • Quản lý công nghiệp
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Quản lý xây dựng

Năm 2017, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh sau:
Học phí Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Hiện tại Nhà trường cũng đã đưa ra mức học phí dự kiến trong năm học 2017 sẽ là 3.695.000 đồng/ học kỳ (5 tháng). Đây là mức học phí đã được Nhà trường thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xem thêm: Học phí Học viện Ngoại giao 2017 - 2018 - 2019