Điểm chuẩn đại học Luật TPHCM 2017 - 2018 mới nhất chính thức khối A B C D

Đại học Luật TPHCM là 1 trong những trường đầu tiên tại TPHCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2017 - 2018 với mức điểm chuẩn cũng khá cao. Theo đó thì với khối A00 ngành Quản trị - Luật điểm chuẩn là 23.7. Ngành LUật là 22 điểm, ngành quản trị kinh doanh 20 điểm.

Đối với khối A01 ngành QUản trị luật tuyển sinh với mứ điểm 22.6, ngành LUật thương mại quốc tế điểm chuẩn là 23.5, ngành luật 20.4. Quản trị kinh doanh bằng điểm với khối A00 là 20 điểm.

Khối C00 trường tuyển sinh ở ngành Luật và mứ điểm chuẩn rất cao là 24.5 điểm. Cùng ngành này thì khối D1 điểm chuẩn là 21 điểm.

Khối D14 tuyển ngành Ngôn ngữ Anh với mức điểm chuẩn là 22.2 điểm, khối D66 tuyển ngành Luật thương mại quốc tế với mức điểm chuẩn 24.7 điểm, ngành Ngôn ngữ Anh 23,5 điểm.

Khối D84 tuyển sinh 4 ngành với mức điểm chuẩn lần lượt các ngành là Quản trị luật 23.2, luật thương mại quố tế 24, Quản trị kinh doanh 20, Ngôn ngữ anh 21.5 điểm

Tuy nhiên lưu ý trường đại học Luật TPHCM tuyển sinh theo 3 tiêu chí:
  • Học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển),
  • Điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển)
  • Điểm kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển)

Bảng điểm chuẩn cụ thể của Đai học Luật 2017 - 2018(không nhân hệ số)
A00 A01 C00 D01 D14 D66 D84
Quản trị - Luật 23,7 22,6 - 21,5 - 23,2
Luật Thương mại quốc tế - 23,5 - 23,0 - 24,7 24,0
Luật 22,0 20,4 24,5 21,0 - - -
Quản trị kinh doanh 20,0 20,0 - 20,0 - - 20,0
Ngôn ngữ Anh - - - 21,5 22,2 23,5 21,5


Mức học phí của trường Đại học Luật năm học 2017 - 2018 là khoảng 16 triệu đồng, các năm tiếp theo sẽ tăng theo quy định khoảng 1 triệu đồng.

Xem thêm: Học phí Đại học Luật TPHCM 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhât