[CODE][/https://drive.google.com/drive/folders/0B8SeNfSA8dK3RHdTNzUtZ1FtVEk]
Full 53 tài liệu của trường đại học bách khoa hà nội cho bạn nào cần dùng ạ
Nguồn : 1 bác trong group thiết kế vi mạch