Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019

Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh và phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam) là hai trường mà đôi khi chúng ta có thể nhầm lẫn là một. hai trường này đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao dục và Đào tạo còn Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh thuộc bộ Giao thông và Vận tải.
Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019

Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh là một trong những trường đào tạo các ngành liên quan đến giao thông vận tải lớn nhất cả nước.
Các loại hình đào tạo của trường gồm:
 • Chính quy
 • Vừa làm vừa học
 • Liên thông
 • Liên kết nước ngoài, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, huấn luyện nghiệp vụ, cấp chứng chỉ theo quy định

Các hệ bậc đào tạo của trường Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh gồm:
Đại học:
- Đại học chính quy
- Đại học chính quy chất lượng cao
Sau đại học:
- Tiến sĩ
- Thạc sĩ

Các ngành đào tạo của trường Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh:
Bậc đại học:
 • Ngành Khoa học Hàng hải ( gồm 4 chuyên ngành)
 • Nhóm Ngành điện, điện tử gồm:
 • Ngành Kỹ thuật tàu thủy ( gồm 3 chuyên ngành)
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí ( gồm 4 chuyên ngành)
 • Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng ( gồm 3 chuyên ngành)
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông( gồm 5 chuyên ngành)
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Ngành Truyền thông và mạng máy tính
 • Ngành Kinh tế vận tải
 • Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành)
 • Ngành Khai thác vận tải
 • Ngành Kỹ thuật môi trường
Bậc thạc sĩ:
- Ngành Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển, Quản lý hàng hải),
- Ngành tổ chức và quản lý vận tải;
- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;
- Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật tàu thuỷ, Khai thác và Bảo trì tàu thuỷ, Kỹ thuật cơ khí ô tô);
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, Quy hoạch và kỹ thuật giao thông),
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.
- Ngành Khoa học máy tính
Bậc tiến sĩ:
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Khoa học Hàng hải
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trong năm tuyển sinh 2017, Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
- Chỉ tiêu đào tạo Đại học chính quy đại trà: 2.180 SV
- Chỉ tiêu đào tạo Đại học Chất lượng cao: 390 SV
- Chỉ tiêu đào tạo Đại học liên thông chính quy: 100 SV

Chỉ tiêu hệ đại học chính quy:
Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019

Chỉ tiêu hệ đại học chính quy chất lượng cao:
Học phí Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 2017 - 2018 - 2019

Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến như sau:
Theo đó mức học phí vẫn sẽ áp dụng theo quy định của Chính Phủ năm 2016
- Hệ chính quy
+ Khối kỹ thuật: 223.000 đồng/ tín chỉ
+ Khối Kinh tế: 189.000 đồng/ tín chỉ
- Đối với chương trình chất lượng cao: ngoài mức thu học phí theo quy định thì sẽ thu thêm học phí đào tạo chất lượng cao.

Xem thêm: Học phí Đại học Xây dựng miền Tây 2017 -2018 - 2019