Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019

Đại học Hồng Đức là trường hướng tới mục tiêu đa tạo đa ngành đa lĩnh vực cho các sinh viên trên cả nước. trường có nhừn đầu tư về chất lượng và cơ sở hạ tầng để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt hơn.
Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước vì trường có một số ngành đạt dào tạo quốc tế và uy tín cao.

Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019

Hiện nay, Đại học Hồng Đức đào tạo hệ bậc, bao gồm:
 • Đào tạo sau đại học
 • Đại học, Cao đẳng, trung cấp chính quy
 • Dào tạo liên thông, vlvh, văn bằng 2
Trường Đại học Hồng Đức có tổng cộng 12 Khoa ngành đào tạo, cụ thể:
 • Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh
 • Khoa khoa học tự nhiên
 • Khoa khoa học xã hội
 • Khoa nông- lâm- ngư nghiệp
 • Khoa giáo dục tiểu học
 • Khoa giáo dục mầm non
 • Khoa ngoại ngữ
 • Khoa lí luận- chính trị luật
 • Khoa tâm lý giáo dục
 • Khoa công nghệ- kĩ thuật
 • Khoa công nghệ - thông tin và truyền thông
 • Khoa giáo dục thể chất

Trong năm tuyển sinh 2017, Đại học Hòa Bình đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Hồng Đức 2017 - 2018 - 2019

Các ngành đào tạo chủ lực:
 • Quản lý tài nguyên và Môi trường
 • Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)
 • Lâm nghiệp
 • Địa lí học (định hướng Địa chính)
 • Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)

Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến trong năm học 2017 – 2018 như sau:
 • Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng
 • Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệt thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng.

Xem thêm: Học phí Đại học Hà Nội 2017 - 2018 - 2019