Học phí Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam 2017 - 2018 - 2019

Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Đại học Ngoại thương. Là một ngôi trường chuyên đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thương mại quốc tế. Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh là một trường đào tạo uy tín ở Việt Nam.
Trường đào tạo đa ngành với nhiều chuyên ngành và bậc đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó trường còn liên kết với các trường quốc tế để nâng cao chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy.

Học phí Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam 2017 - 2018 - 2019

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh gồm các hệ bậc đào tạo:
 • Bậc đại học
 • Bậc thạc sĩ
 • Bậc tiến sĩ
 • Tại chức
Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh đào tạo các ngành uy tín:
 • Kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản
 • Kinh tế quốc tế
 • Luật
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Đại học chính quy CS2-Tp. Hồ Chí Minh
 • Kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán

Năm 2017, trường Đại học Ngoại thương đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam 2017 - 2018 - 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
Năm học 2017 – 2018, Nhà trường dự kiến sẽ thu mức học phí cao hơn năm ngoái 1 triệu đồng. Lưu ý đây là mức học phí của cả 2 cơ sở Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể mức học phí sẽ thu là 16.800.000 đồng/ sinh viên/ năm học. Mức học phí sẽ tăng dự kiến 10% mỗi năm.

Xem thêm: Học phí Học viện Ngoại giao 2017 - 2018 - 2019