Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường đại hcoj thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo đa ngành đa lĩnh vực. trường là nơi cung cấp nguồn nhân lực mạnh mẽ và uy tín cho khắp cả nước.

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đang hương tới phát triển về vật chất và chất lượng. trường có các chương trình giảng dạy đặc sắc, hứng thú cho sinh viên, giúp sinh viên dễ tiếp thu hơn khi học tập. bên cạnh đó, trường có các hợp tác quốc tế giúp các sinh viên tiếp cận với khoa học mạnh mẽ hơn.

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Các hệ đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội:
 • Hệ Đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng
 • Hệ chất lượng cao
 • Hệ Chuẩn Quốc tế
 • Hệ tiên tiến

Các ngành học uy tín tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội:
 • Địa lý tự nhiên
 • Khí tượng học
 • Thủy văn
 • Hải dương học
 • Khoa học môi trường
 • Khoa học đất
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Toán học
 • Toán cơ
 • Máy tính và khoa học thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học

Hiện nay, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 khoa cụ thể như sau:
 • Khoa Toán-Cơ-Tin học
 • Khoa Vật lý
 • Khoa Hóa học
 • Khoa Sinh học
 • Khoa Môi trường
 • Khoa Địa chất
 • Khoa Địa lý
 • Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

Năm 2017, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019
Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Học phí trường năm 2017:
Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Như vậy học năm học 2017- 2018, mức học phí sẽ là 870.000 đồng/ tháng.

Xem thêm: Học phí Đại học Công nghiệp Việt - Hung 2017 - 2018 - 2019