Học phí Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2017 - 2018 - 2019

Đại học Mỹ thuật Việt Nam là một trong những trường hàng đầu của Việt Nam cả về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất. trường là nơi đào tạo ra đội ngũ ngành mỹ thuật mạnh mẽ nhất.
Trường nằm trên nơi có dân cư đông đúc và có diện tích khá nhỉ, không vì thế mà trường hạn chế chất lượng đào tạo của mình. Trường tổ chức đào tạo cho các sinh viên Việt Nam và cả sinh viên ngoại quốc.

Học phí Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2017 - 2018 - 2019

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có các hệ bậc đào tạo sau:
 • Đại học
 • Cao đẳng
 • Sau đại học

Các ngành đào tạo uy tín tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:
 • Hình Họa
 • Bố Cục
 • Trang Trí
 • Kĩ thuật Lụa
 • Kĩ thuật sơn dầu
 • Kĩ thuật sơn mài
 • Kĩ thuật khắc và in gỗ
 • Kĩ thuật khắc và in kẽm

Hiện nay, trường gồm 6 khoa cụ thể như sau:
 • Khoa hội họa
 • Khoa đồ họa
 • Khoa thiết kế đồ họa
 • Khoa điêu khắc
 • Khoa Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
 • Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Năm 2016, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2017 - 2018 - 2019

Trong năm học 2017 – 2018, Đại học Mỹ thuật Viêt Nam sẽ áp dụng thu mức học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT, cụ thể mức học phí sẽ thu là: 870.000 đồng/01 tháng.

Xem thêm: Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 - 2018 - 2019