Năm 2017, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là trên 2.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn cho 25 ngành với các khối như: A00, A01, B00, D01.

Điểm chuẩn của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước từ 0,25 đến 1,5 điểm . điểm chuẩn cao nhất là ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) ( khối A0, A01 và D01) với số điểm là 24,25; điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 điêm với các ngành như: Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển (Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu biển) và Khoa học Hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy( A00 và A01).

Một số ngành trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM lấy điểm khá cao như: Công nghệ thông tin với 22 điểm; Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) với 21,75 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) với 22,25 điểm; Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) với 21,75 điểm;….

Đối với khối A00 và A01 thì điểm chuẩn cao nhất là của ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) với 24,25 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 dành cho ngành Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển (Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu biển) và Khoa học Hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy).

Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là của ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) với 24,25 điểm và điểm thấp nhất là Kinh tế xây dựng (Hệ Đại học chất lượng cao) với 18,5 điểm.
Đối với khối B00 thì điểm chuẩn là 18,5 của ngành Kỹ thuật môi trường.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01 19.5
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 22
3 52520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) A00; A01 21.75
4 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (Hệ Đại học CLC) A00; A01 21.5
5 52520122 Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thuỷ, Công nghệ đóng tàu thuỷ, Thiết bị năng lượng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) A00; A01 16.5
6 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) A00; A01 21
7 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) A00; A01 20
8 52520207H Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Chuyên ngành Điện tử viễn thông (Hệ Đại học chất lượng cao A00; A01 18.75
9 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) A00; A01 22.25
10 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 18.25
11 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) A00; A01 20.75
12 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01 18.75
13 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro) A00; A01 19
14 52580205H Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01 18.5
15 52580301 Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) A00; A01; D01 20.5
16 52580301H Kinh tế xây dựng (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01; D01 18.5
17 52840101 Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) A00; A01; D01 24.25
18 52840101H Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01; D01 22.25
19 52840104 Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) A00; A01; D01 21.75
20 52840104H Kinh tế vận tải (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01; D01 19.5
21 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) A00; A01 17.75
22 52840106101H Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01 16
23 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển (Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu biển) A00; A01 15.5
24 52840106103 Khoa học Hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy) A00; A01 15.5
25 52840106104 Khoa học Hàng hải: Quản lý Hàng hải A00; A01 19.75

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Dân lập Văn Lang 2017 - 2018 mới nhất