Năm 2017, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là khoảng 1.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn cho 18 ngành với điểm từ 16,5 điểm đến 26 điêm. Điểm chuẩn của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và Quản trị kinh doanh với 26 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Chương Trình Liên Kết chương trình liên kết với 16,5 điểm.

Một số ngành trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM lấy điểm khá cao như: Ngôn ngữ Anh với 25 điểm; Tài chính – Ngân hàng với 24,5 điểm; Hóa sinh vowis23 điểm; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp với 22 điểm; Kỹ thuật Y Sinh với 24,5 điểm;….

Đối với nhóm ngành kinh tế thì hai ngành tuyển sinh đều có điểm cao cụ thể như sau: Quản trị kinh doanh 26 điểm và Tài chính – Ngân hàng 2,5 điểm.

Đối với nhóm ngành công nghệ thì điểm tương đối, không thấp không cao, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 23,5 điểm.

Một số ngành có điểm tương đối như: Kỹ thuật xây dựng 17,5 điểm, Quản lý nguồn lợi thủy sản 17,5 điểm, Kỹ thuật Không gian 18,5 điểm,….

Phương thức xét tuyển trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM:
  • Xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2015, 2016: 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2017
  • Xét tuyển học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic Quốc tế: 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2017
  • Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 25
2 52340101 Quản trị kinh doanh 26
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng 24.5
4 52420201 Công nghệ sinh học 22.5
5 52440112 Hóa sinh 23
6 52460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 18
7 52480201 Công nghệ thông tin 23.5
8 52510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22
9 52510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26
10 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 18.5
11 52520212 Kỹ thuật Y Sinh 24.5
12 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19.5
13 52520320 Kỹ thuật Môi trường 18
14 52540101 Công nghệ thực phẩm 22
15 52580208 Kỹ thuật xây dựng 17.5
16 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 17.5
17 52900109 Kỹ thuật Không gian 18.5
18 Chương Trình Liên Kết 16.5Xem thêm: Điểm chuẩn Ngoại ngữ - Tin học 2017 - 2018 mới nhất