Năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi ( Cơ sở 2) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Thủy lợi ( Cơ sở 2) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Thủy lợi ( Cơ sở 2) công bố điểm chuẩn cho 5 ngành với các điểm từ đều là 15,5 điểm ( bằng điểm sàn Bộ Giao dục và Đào tạo). Trường Đại học Thủy lợi (Cơ sở 2) công bố điểm chuẩn cao hơn năm 2016 1 điểm chính vì thế mà điểm chuẩn năm nay trúng tuyển vào trường không chênh lệch cao.

Một số ngành trường Đại học Thủy lợi ( Cơ sở 2) có tuyển sinh như sau: Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.); Kế toán; Cấp thoát nước.


STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 TLS01 Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.) 15.5
2 TLS02 Kỹ thuật tài nguyên nước 15.5
3 TLS03 Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.) 15.5
4 TLS04 Kế toán 15.5
5 TLS05 Cấp thoát nước 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 2017 - 2018 mới nhất