Học phí Đại học Việt Đức 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Đại học Việt Đức được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, với mong muốn cả hai bên đều phát triển và hoạt dộng tốt là nhân tố thành lập trường Đại học Việt Đức.
Đại học Việt Đức là một trong những trường có chương trình đào tạo chất lượng và uy tín tại Việt Nam. Trường Đại học Việt Đức đang từng bước phát triển với chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Trường Đại học Việt Đức có các chương hệ bậc đào tạo cụ thể như:
 • Bậc đại học
 • Bậc cao học

Các ngành dạy tại trường Đại học Việt Đức:
Các ngành đào tạo bậc đại học
 • Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật Điện và Công nghệ thông tin
 • Cử nhân Khoa học Tài chính Kế toán
 • Cử nhân Khoa học Khoa học Máy tính
 • Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật Cơ khí

Các ngành đào tạo bậc cao học:
 • Thạc sĩ khoa học Tính Toán Kỹ thuật và Mô Phỏng Trên Máy Tính
 • Thạc sĩ khoa học Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến
 • Thạc sĩ khoa học Quy Hoạch Đô thị Bền Vững
 • Thạc sĩ khoa học Giao thông Vận tải
 • Thạc sĩ khoa học Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
 • Thạc sĩ Quản lý và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu

Năm 2017, trường Đại học Việt Đức đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Việt Đức 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Học phí:
Học phí Đại học Việt Đức 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Xem thêm: Học phí Đại học Y dược Hải Phòng 2017 - 2018 - 2019