Học phí Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất


Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo đa ngành đa lĩnh vực. trường là nơi cung cấp nguồn nhân lực mạnh mẽ và uy tín cho khắp cả nước.

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM đang hương tới phát triển về vật chất và chất lượng. trường có các chương trình giảng dạy đặc sắc, hứng thú cho sinh viên, giúp sinh viên dễ tiếp thu hơn khi học tập. bên cạnh đó, trường có các hợp tác quốc tế giúp các sinh viên tiếp cận với khoa học mạnh mẽ hơn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM có các hệ đào tạo sau:
 • Cử nhân
 • Sau đại học

Hiện nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM có các khoa và bộ môn cụ thể như sau:
 • Khoa Toán-Tin học
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật
 • Khoa Hóa
 • Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học
 • Khoa Địa chất
 • Khoa Môi trường
 • Khoa Điện tử - Viễn thông
 • Khoa Khoa học Vật liệu
 • Bộ môn Ngoại ngữ
 • Bộ môn Giáo dục thể chất


Năm 2017, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất


Học phí Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Học phí năm học 2018 - 2019 Đại học khoa học tự nhiên TPHCM mới nhất hiện:
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 960.000 đồng/tháng; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học như sau:
- Năm học 2019-2020 là 1.060.000 đồng/tháng.
- Năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng.

1 năm học có 10 tháng như vậy học phí vào khoảng 9.6 triệu 1 năm, các năm tiếp theo các bạn cứ nhân với 10 tháng là ra học phí

Riêng với chương trình chất lượng cao thì học phí 1 năm học khoảng 30 -> 40 triệu

Học phí năm học 2017 - 2018:
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 870.000 đồng/tháng;

Xem thêm: Học phí Sĩ quan không quân 2017 - 2018 - 2019 mới nhất