Học phí Đại học Kinh tế Luật 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Trường Đại học Kinh tế - Luật- Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những cơ sở giáo dục bậc đại học hàng đầu về đào tạo tại Việt Nam. Trường đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế và Luật kinh tế với quy mô lớn và hiện đại.
Trường là cơ sở đào tạo học viên có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế - Luật. bên cạnh đó, Trường còn tiến hành hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với một số trường và tổ chức ở ngoài nước Đài Loan, Hoa Kì, Đức,…

Các hệ bậc đào tạo của trường Đại học Kinh tế - Luật- Đại học Quốc gia TP.HCM:
 • Bậc Đại học
 • Bậc Thạc sĩ
 • Bậc Tiến sĩ

Hiện nay trường có các khoa cụ thể gồm:
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Kinh tế đối ngoại
 • Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • Khoa Hệ thống thông tin
 • Khoa Quản trị kinh doanh
 • Khoa Luật Kinh tế
 • Khoa Luật

Các ngành đào tạo uy tín như:
 • Ngành Kinh tế học
 • Ngành Kinh tế Chính trị và chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công
 • Ngành Kinh tế quốc tế
 • Ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Ngành Quản trị kinh doanh

Năm 2017, trường Đại học Kinh tế - Luật- Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Kinh tế Luật 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Học phí:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên.
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
Năm học 2020-2021
Khối ngành kinh tế, luật 740 810 890 980

Xem thêm: Học phí Đại học Khánh Hòa 2017 - 2018 - 2019 mới nhất