Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường là một trong những trường hàng đầu đào tạo bậc đại học và sau đại học tại miền Bắc.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tế học và kinh doanh học của Việt Nam. Trường tạo ra nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế cho cả nước. trường đang hướng tới mục tiêu phát triển và đào tạo liên kết Quốc tế để sinh viên có một môi trường học tập tốt nhất.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có các chương trình đào tạo sau:
Chương trình trong nước:
- Trình độ cử nhân
- Trình độ thạc sĩ
- Trình độ tiến sĩ
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế:
- Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ).
- Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường Đại học North Central (Hoa Kỳ).
- Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ các ngành Kinh tế Tài nguyên và Quản lý Môi trường; Tài chính - Ngân hàng;
- Chương trình đào tạo song ngữ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Benedictine (Hoa Kỳ)
- Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Công liên kết với Đại học Uppsala (Thụy Điển).
Chương trình đào tạo bằng kép

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 khoa, 3 viện và 5 trung tâm trực thuộc cụ thể như sau:
 • Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
 • Khoa Kinh tế Chính trị
 • Khoa Kinh tế Phát triển
 • Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • Viện Quản trị Kinh
 • Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính
 • Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát
 • Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh
 • Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo
 • Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
 • Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Năm 2017, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội dưa ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52310101
Kinh tế
71
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310104
Kinh tế phát triển*
80
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310106
Kinh tế quốc tế
80
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310106CLC Kinh tế quốc tế CLC (TT23) 70 D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52340101
Quản trị kinh doanh
80
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340101CLC Quản trị kinh doanh CLC (TT23) 70 D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52340201
Tài chính – Ngân hàng
70
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340201CLC Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) 60 D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52340301
Kế toán
90
A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh


Học phí
Mức học phí áp dụng cho năm học 2017 – 2018 được Nhà trường đưa ra như sau:
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao: 140 triệu đồng/Khóa, tương ứng 3,5 triệu đồng/tháng.
 • Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh liên kết với quốc tế với trường ĐH Troy, Hoa Kỳ: 248 triệu đồng/khóa, tương ứng khoảng 5,6 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: Học phí Đại học Y dược TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất