Có một cô sơ trẻ vừa xin nhập dòng để đi tu. Mẹ bề trên thấy cô còn quá trẻ nên chăm sóc rất là tận tình

Một tối, mẹ bề trên đi ngang qua phòng cô sơ trẻ này, tình cờ nghe văng vẳng có tiếng nhạc phát ra....Mẹ bề trên lặng lẽ áp tai vào cửa phòng để nghe; từ trong phòng tiếng cái máy cát sét phát ra dòng nhạc rất trữ tình...

"Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần nữa, một lần nữa là lần cuối cùng, thôi em ơi!...."

Nghe thấy thế, mẹ bề trên hốt hoảng niệm kinh làm dấu Thánh Giá liên hồi.

Sáng hôm sau, cố tình sai cô nử tu trẻ đi chợ; sau đó,mẹ bề trên lẻn vô phòng, tẩy tẩy xóa xóa cuốn băng nhạc trong máy cát-xét của cô sơ trẻ , mục đích không muốn cho cô sơ trẻ được nghe những loại nhạc lãng mạn ấy nữa, vì sợ nử tu trẻ không tịnh được tâm....

Tối đến, mẹ bề trên lại ghé qua thăm dò tình hình của cô sơ trẻ, áp tai vào khe cửạ nghe ngóng ....Không biết Mẹ bề trên xoá làm sao mà giờ đây tiếng từ cái máy cát sét cuả cô sơ trẻ đang phát ra những tiếng....cà lăm...

- Anh....cạch cạch cạch.....em, anh cạch cạch cạch ...em, một lần nữa, một lần nữa ....rồi... rồi ...thôi .....

Mẹ bề trên lần này nhắm mắt nhắm mũi than thở :

- Ôi, Giê-Su Ma-ri-a, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!!! Chết mất thôi !!!! Chết mất thôi....Không chửa nổi....