Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 6.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 30 ngành với các khối như: A00, A01,B00, D01, D14. Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 24 điểm và thấp nhất là 16,5 điểm với ngành Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ).

Một số ngành trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm khá cao như: Thiết kế thời trang với 21,5 điểm; Việt Nam học với 21,75 điểm; Ngôn ngữ Anh với 22 điểm; Marketing với 22 điểm; Công nghệ thông tin với 23 điểm; Công nghệ may với 22,75 điểm; Kỹ thuật phần mềm với 21,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí với 22,5 điểm;….

Đối với khối A00 và A01 thì điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm dành cho ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Đối với khối B00 trường tuyển sinh với 2 ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và Công nghệ kỹ thuật môi trường điểm chuẩn của 2 ngành này đều là 17 điểm

Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm của ngành Công nghệ may và thấp nhất là 18,25 điểm dành cho 2 ngành là Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) và Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Đối với khối D14 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chỉ tuyển sinh với 1 ngành là Việt Nam học với 21,75 điểm.
Đối với khối D04 tường cũng vẫn tuyển sinh với 1 ngành là Ngôn ngữ Trung Quốc với 21,25 điểm.

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xét tuyển.
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01 21.5
2 52220113 Việt Nam học C00; D01; D14 21.75
3 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 22
4 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 21.25
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 19.75
6 52340101_CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01 18.25
7 52340115 Marketing A00; A01; D01 22
8 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 19.25
9 52340301 Kế toán A00; A01; D01 20.25
10 52340302 Kiểm toán A00; A01; D01 20.25
11 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 20.75
12 52340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 19.25
13 52480101 Khoa học máy tính A00;A01 20.5
14 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01 20.25
15 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 21.5
16 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01 20
17 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 23
18 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 22.25
19 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 24
20 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 22.5
21 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 19.25
22 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 22.25
23 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 20.25
24 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 24
25 52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01 20.25
26 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 17
27 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07 17
28 52540204 Công nghệ may A00; A01; D01 22.75
29 52340101_QT Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) A00; A01; D01 18.25
30 52480101_QT Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) A00; A01 16.5

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2017 - 2018 mới nhất