Năm 2017, Trường Đại học Điện lực tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 3.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Điện lực đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn cho 11 ngành với các khối như: A00, A01,D01, D07. Điểm chuẩn của trường Đại học Điện lực năm nay không cao hơn so với các năm trước là bao. Điểm chuẩn cao nhất là 19,5 điểm với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 điểm với ngành Quản lý công nghiệp.

Đối với các khối A00, A01 và D07 thì điểm chuẩn cao nhất là 19,5 điểm dành cho ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và thấp nhất là 16,5 điểm dành cho ngành Quản lý công nghiệp.

Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là 19,25 điểm với ngành Công nghệ thông tin và thấp nhất là 16,5 điểm dành cho ngành Quản lý công nghiệp.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực:
- Phương thức 1: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18
2 52340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 17.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19.25
5 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 16
6 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 17.75
7 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07 17.25
8 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D07 19
9 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A00; A01; D07 16.75
10 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07 19.5
11 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 16.5

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Việt Hung 2017 - 2018 mới nhất