Năm 2017, Học viện Ngoại giao tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 450 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì Học viện Ngoại giao đã công bố điểm chuẩn tđiểm chuẩn uyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Học viện Ngoại giao công bố cho 11 ngành với các khối như: A0, A1, D1, D3. Điểm chuẩn của năm nay khá cao, cao Học viện Ngoại giao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là 26,25 điểm và thấp nhất là 26 điểm.

Một số ngành của Học viện Ngoại giao có điểm tương đương nhau như:
26 điểm dành cho các ngành: Quan hệ quốc tế(A1); Quan hệ quốc tế (D1); Quan hệ quốc tế (D3).
26,25 điểm dành cho các ngành: Kinh tế quốc tế (A0); Kinh tế quốc tế (A1); Kinh tế quốc tế (D1); Luật quốc tế(A1); Luật quốc tế (D1); Truyền thông quốc tế (A1); Truyền thông quốc tế (D1); Truyền thông quốc tế (D3).

Phương thức tuyển sinh Học viện Ngoại giao : Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52310206 Quan hệ quốc tế A1 26
2 52310206 Quan hệ quốc tế D1 26
3 52310206 Quan hệ quốc tế D3 26
4 52310106 Kinh tế quốc tế A0 26.25
5 52310106 Kinh tế quốc tế A1 26.25
6 52310106 Kinh tế quốc tế D1 26.25
7 52380108 Luật quốc tế A1 25.25
8 52380108 Luật quốc tế D1 25.25
9 52320407 Truyền thông quốc tế A1 26.25
10 52320407 Truyền thông quốc tế D1 26.25
11 52320407 Truyền thông quốc tế D3 26.25

Xem thêm: Điểm chuẩn Học viên Ngân hàng 2017 - 2018 mới nhất