Năm 2017, Học viện Tài chính tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 4.500 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn cho 9 ngành với các khối như: A00, A01, D01. Điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 31,92 điểm và tấp nhất là ngành Kinh tế với 23 điểm.

Một số ngành Học viện Tài chính lấy điểm khá cao như: Quản trị kinh doanh với 24,5 điểm; Tài chính ngân hàng với 22,5 điểm; Hệ thống thông tin quản lý với 29,92 điểm;…
Đối với khối A00 và A01 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán với 25 điểm và thấp nhất là ngành Tài chính ngân hàng với 22,5 điểm.
Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 31,92 điểm và thấp nhất là Tài chính ngân hàng với 22,5 điểm.

Phương thức xét tuyển Học viện Tài chính:
xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập cấp THPT không quá 50% và số phần tram còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 31.92
2 52310101 Kinh tế A01, D01 23
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 24.5
4 52340201 Tài chính ngân hàng A00, A01 22.5
5 52340201D Tài chính ngân hàng D01 22.5
6 52340301 Kế toán A00, A01 25
7 52340301D Kế toán D01 24.5
8 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 22.25
9 52340405D Hệ thống thông tin quản lý D01 29.92
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viên Ngoại giao 2017 - 2018 mới nhất