Năm 2017, Học viện Hành-chính Quốc gia ( phía Nam) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 800 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì Học viện Hành-chính Quốc gia ( phía Nam) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Học viện Hành-chính Quốc gia ( phía Nam) công bố điểm chuẩn cho 1 ngành với các khối như: A00, A01, C01, D01. Điểm chuẩn của năm Học viện Hành-chính Quốc gia ( phía Nam) nay không cao hơn so với các năm trước là bao. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Quản lí nhà nước ( C00) với 25 điểm và điểm thấp nhất dành cho khối ngành còn lại là Quản lí nhà nước (A00; A01; D01) với 20,5 điểm.

Phương thức tuyển sinh Học viện Hành-chính Quốc gia ( phía Nam) : Xét tuyển;
Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52310205 Quản lí nhà nước A00; A01; D01 20.5
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 25

Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Hànhchính Quốc gia ( phía Bắc) 2017 - 2018 mới nhất