Chắc nhiệt độ cao quá nên nó reset lại thôi bạn test nhiệt đọ khi chơi game xem