mình cần tìm một game , mình nhớ là trong tên nó có chữ "machine"game này mình nhớ là nó có tạo các máy như là xe cầu , tên lửa ,nhà , của tự động v.v, mình xem nó khoảng từ 2 đến 2,5 năm trước trên Youtube ,nhân vật thì mình nhớ là nó có đội một cái mũ màu đỏ , ai biết thì cho mình tên nha , thanks.
P/S: Nó chơi chế độ Sáng Tạo, và map thì ở dưới mặt đất, thuộc thể loại Simlator(Mô Phỏng)