Đáp án đề thi môn hoá mã đề 482 đại học khối A năm 2011 - Đáp án môn hoá 482

Đáp án môn hoá chính thức của bộ giáo dục và đào tạo tất cả các mã đề

Xem đề thi bên dưới


[/CENTER]

Đề thi:

Click vào đây nếu không thấy đề thi:
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/De-Hoa-482-imp_2011.jpg


-----------------Đáp án các môn khác--------------------------

Xem hướng dẫn giải đề thi môn toán:

http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11509

Đáp án môn lý mã đề 936
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11518

Đáp án môn lý mã đề 683
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11516


Đáp án môn lý mã đề 269
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11502


Đáp án môn lý mã đề 374
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11501


Đáp án môn lý mã đề 817
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11500


Đáp án môn lý mã đề 157
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11499