Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 4.800 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân công bố điểm chuẩn cho 25 ngành với điểm chuẩn từ 23,25 điểm đến 34,42 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) với 34,42 điểm và thấp nhất là 23,25 điểm dành cho ngành Toán ứng dụng trong kinh tế và Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP).

Một số ngành trường Kinh tế Quốc Dân lấy điểm khá cao như: Toán ứng dụng trong kinh tế với 23,25 điểm; Kinh tế tài nguyên với 24,25 điểm; Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) với 25,25 điểm; Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) với 31 điểm; Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) với 34,42 điểm;….
Một số ngành của trường lấy điểm tương đương nhau như:
24 điểm với các ngành như: Thống kê kinh tế và Bảo hiểm
24,25 điểm với các ngành như: Kinh tế tài nguyên; Bất động sản; Hệ thống thông tin quản lý
26 điểm với các ngành như: Kinh doanh thương mại; Tài chính - Ngân hàng

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52110105 Thống kê kinh tế 24
2 52110106 Toán ứng dụng trong kinh tế 23.25
3 52110107 Kinh tế tài nguyên 24.25
4 52110109 Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) 25.25
5 52110110 Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31
6 52220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42
7 52310101 Kinh tế 25.5
8 52310103 Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25
9 52310104 Kinh tế đầu tư 25.75
10 52310106 Kinh tế quốc tế 27
11 52340101 Quản trị kinh doanh 26.25
12 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25
13 52340107 Quản trị khách sạn 26
14 52340115 Marketing 26.5
15 52340116 Bất động sản 24.25
16 52340120 Kinh doanh quốc tế 26.75
17 52340121 Kinh doanh thương mại 26
18 52340201 Tài chính - Ngân hàng 26
19 52340202 Bảo hiểm 24
20 52340301 Kế toán 27
21 52340404 Quản trị nhân lực 25.75
22 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 24.25
23 52380101 Luật 25
24 52480101 Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) 24.5
25 52620115 Kinh tế nông nghiệp 23.75


Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2017 - 2018 chính thức mới nhất