Năm 2017, Trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Hà Nội) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.800 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Hà Nội) công bố điểm chuẩn cho 10 ngành với điểm chuẩn từ 15,5 điểm đến 19,75 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Hà Nội) năm nay không cao hơn so với các năm trước là bao. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công tác xã hội với 19,75 điểm và thấp nhất là 15,5 điểm ( bằng với điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo) là ngành Tâm lý học.

Một số ngành trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Hà Nội) có điểm sát với điểm sàn như: Quản trị nhân lực với 17 điểm; Kinh tê (kinh tế lao động) với 15,75 điểm; Luật kinh tế với 16 điểm; Kế toán với 17,5 điểm; Bảo hiểm với 15,5 điểm;…..

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52760101 Công tác xã hội 19.25
2 52760101 Công tác xã hội 19.75
3 52310401 Tâm lý học 15.5
4 52310401 Tâm lý học 16
5 52340404 Quản trị nhân lực 17
6 52310101 Kinh tê (kinh tế lao động) 15.75
7 52380107 Luật kinh tế 16
8 52340301 Kế toán 17.5
9 52340202 Bảo hiểm 15.5
10 52340101 Quản trị kinh doanh 17.5

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân 2017 - 2018 chính thức mới nhất