Năm 2017, Trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Sơn Tây) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 300 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Sơn Tây) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Sơn Tây) công bố điểm chuẩn cho 6 ngành với số điểm là 15,5 và 16 điểm ( gần sát với điểm sàn Bộ Giao dục và Đào tạo). Điểm chuẩn của trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Sơn Tây) năm nay không cao hơn so với các năm trước bao nhiêu.

Một số ngành trường Đại học Lao động – Xã hội ( cơ sở Sơn Tây) có điểm chuẩn như sau:
15,5 điểm dành cho các ngành: Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Kế toán; Bảo hiểm; Quản trị kinh doanh.
16 điểm là của ngành Công tác xã hội.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52760101 Công tác xã hội 15.5
2 52760101 Công tác xã hội 16
3 52340404 Quản trị nhân lực 15.5
4 52340301 Kế toán 15.5
5 52340202 Bảo hiểm 15.5
6 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội) 2017 - 2018 chính thức mới nhất