Năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp ( cơ sở 2) tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 800 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Lâm nghiệp ( cơ sở 2) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Lâm nghiệp ( cơ sở 2) công bố điểm chuẩn cho 16 ngành với các khối như: A00, A01, B00, D01, D07,…. Điểm chuẩn của trường Đại học Lâm nghiệp ( cơ sở 2) đều là 15,5 điểm ( bằng với điểm chuẩn của Bộ Giao dục và Đào tạo).

Một số ngành trường Đại học Lâm nghiệp ( cơ sở 2) tuyển sinh như: Thiết kế nội thất; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ sinh học; Khoa học môi trường; Công nghệ chế biến lâm sản; Kỹ thuật công trình xây dựng; Chăn nuôi; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Thú y;….

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52210405 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D01 15.5
2 52310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15.5
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
4 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
5 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D01; D07 15.5
6 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15.5
7 52540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 15.5
8 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
9 52620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15.5
10 52620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15.5
11 52620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15.5
12 52620205 Lâm sinh A00; A01; B00; D01 15.5
13 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15.5
14 52640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15.5
15 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15.5
16 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1) 2017 - 2018 chính thức mới nhất