Năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.070 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 4 ngành với các khối như: A00, A01, C00, D01. Điểm chuẩn của trường Đại học Luật Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật kinh tế (C00) với 28,75 điểm và thấp nhất là ngành Luật (D01) với 23,5 điểm.

Đối với khối A00 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật kinh tế với 27 điểm và thấp nhất là Luật với 24 điểm.
Đối với khối A01 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật kinh tế với 26,75 điểm và thấp nhất là Luật và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) với 24 điểm.

Đối với khối C00 thì điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật kinh tế với 28,75 điểm và thấp nhất là ngành luật với 27,5 điểm.
Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế với 25,75 điểm và thấp nhất là 24 điểm dành cho ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý).

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52380101 Luật A01 24.5
2 52380101 Luật A00 24
3 52380101 Luật C00 27.5
4 52380101 Luật D01 23.5
5 52380107 Luật kinh tế A01 26.75
6 52380107 Luật kinh tế A00 27
7 52380107 Luật kinh tế C00 28.75
8 52380107 Luật kinh tế D01 25.75
9 52110101 Luật thương mại quốc tế A01 26.25
10 52110101 Luật thương mại quốc tế D01 25.25
11 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5
12 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2) 2017 - 2018 chính thức mới nhất