Năm 2017, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 1.000 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 6 ngành với các khối như: A00, A01, C04, D01. Điểm chuẩn của trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước.
Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đều tuyển sinh với 4 khối là A00; A01; C04; D01 và với cùng một điểm là 15,5 điểm ( bằng điểm với điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo)

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành
Điểm chuẩn
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15.5
2 52340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15.5
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15.5
4 52340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15.5
5 52340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01 15.5
6 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2017 - 2018 chính thức mới nhất