Năm 2017, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 6.00 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây công bố điểm chuẩn cho 8 ngành với điểm chuẩn đều là 15,5 điểm ( bằng với điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo ).

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2017 với các ngành sau: Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật Cấp thoát nước; Kỹ thuật môi trường; Kế toán.

STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 52580102 Kiến trúc 15.5
2 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 15.5
3 52580302 Quản lý xây dựng 15.5
4 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5
5 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.5
6 52110104 Kỹ thuật Cấp thoát nước 15.5
7 52520320 Kỹ thuật môi trường 15.5
8 52340301 Kế toán 15.5

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Xây dựng 2017 - 2018 chính thức mới nhất