Đáp án môn hoá mã đề 318 - Đáp án đề thi đại học môn hoá năm 2011 mã đề 318

Đáp án môn hoá chính thức của bộ giáo dục và đào tạo tất cả các mã đề

Xem đề thi bên dưới


[/CENTER]


Đề thi:

Click vào đây nếu không thấy đề thi:
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/De-Hoa-318-imp_2011.jpg


-----------------Đáp án các môn khác--------------------------

Xem hướng dẫn giải đề thi môn toán:

http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11509

Đáp án môn lý mã đề 936
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11518

Đáp án môn lý mã đề 683
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11516


Đáp án môn lý mã đề 269
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11502


Đáp án môn lý mã đề 374
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11501


Đáp án môn lý mã đề 817
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11500


Đáp án môn lý mã đề 157
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?11499