Chủ đề quê hương không nhất thiết các bạn phải viết về đất nước của mình, có thể viết về thành phố nơi mình đang sống hay nơi mình sinh ra. Nói chung viết về những gì bạn cảm thấy chắc chắn và có nhiều ý tưởng về nó. Tôi chọn viết về đất nước VN chúng ta, bạn cũng có thể viết về quê hương làng quê của mình là 1 làng, 1 xóm, 1 huyện, quận, tỉnh thuộc Việt Nam cũng được.

Write a paragraph introduce your country in English
(Viết đoạn văn ngắn giới thiệu quê hương bằng tiếng anh)
After many pressure in life, one individual always has their own home to come back called country and Vietnam is my beautiful country. Although it is small, it has several beautiful landscape and tourist attraction. I can list out: Ha Long bay, Phong Nha cave, Nha Trang beach, Hoi An old town and so on. VN is famous for its green field, peaceful village and friendly people. Vietnamese are kind, humble, honest as well as hospitable. Besides, there are other good personalities such as: brave, patience, diligence. Country is an abstract definition including all of the most familiar things belonged to one spirit. Country plays a crucial role in nurturing one spirit and lifestyle. Each individual is a mirror reflects country’s tradition, culture, habits and customs. Specifically, there are several customs in different areas as VN has 54 ethnic groups. Each group has their own national character, which distinguish them from others. Therefore, protecting and preserving national character are Vietnamese’s duty from very old days. If there is a chance to visit our country, don’t hesitate to catch it cause VN maintains a lot of undiscovered mystery. I love VN and people here so much and I hope foreign tourists will visit my country one future day.

Bản dịch

Sau rất nhiều áp lực của cuộc sống, mỗi người luôn có một ngôi nhà để trở về đó là quê hương và VN là quê hương xinh đẹp của tôi. Mặc dù nhỏ nhưng VN có rất nhiều cảnh đẹp và địa điểm du lịch như: vịnh Hạ Long, động Phong Nha, biển Nha Trang, phố cổ Hội An,…. VN nổi tiếng bởi những cánh dồng xanh, làng quê yên bình và con người than thiện. Người Việt rất tốt bụng, khiêm tốn, thật thà và hiếu khách. Ngoài ra người VN còn có những bản tính khác như: gan dạ, kiên trì, thong minh. Quê hương là một khái niệm trừu tượng bao gồm tất cả những gì thân thuộc nhất thuộc về tâm hồn. Đất nước đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tinh thần và lối sống. Mỗi cá nhân là một tấm gương phản ánh truyền thống, văn hoá và phong tục tập quán của một quốc gia. Cụ thể, có rất nhiều phong tục giữa các vùng miền khác nhau bởi vì VN có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hoá riêng, phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bởi thế, bào tồn và gìn giữ bản sắc dt là nhiệm vụ của người Việt từ xa xưa. Nếu có một cơ hội đến thăm quê hương của tôi, đừng ngần ngại mà không nắm bắt bởi vì VN còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được khai phá. Tôi yêu VN và con ngừoi ở đây rất nhiều và tôi mong bạn bè nước ngoài sẽ thăm quan nơi đây trong một ngày tương lai.

Xem thêm: Hãy viết một đoạn văn về bản thân bạn/ tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh