mọi người giúp mình bài này với! mình muốn cho class sinh viên và class cố vấn học tập kế thừa class lớp học nhưng không biết làm thế nào? không biết danh sách sinh viên trong lớp và cố vấn học tập trong class lớp học khai báo ra sao để tạo thành mối quan hệ kế thừa. cảm ơn mọi người ạ!!!