Hướng dẫn viết đoạn văn nói về âm nhạc, bài hát băng tiếng anh có dịch sang tiếng Việt

Viết về âm nhạc có rất nhiều điều để viết. Bạn có thể chọn một thể loại âm nhạc yêu thích nào đó viết chuyên sâu về nó hoặc cách viết chung chung tất cả những gì liên quan đến âm nhạc (nghệ sĩ, bài hát, giai điệu). Tuy nhiên, cách viết chung có vẻ dễ dàng hơn nên hôm nay bài viết của mình sẽ đi theo hướng đó. Các bạn đọc và tham khảo.

Write about music topic in English
Viết một đoạn văn về chủ đề âm nhạc bằng tiếng anh
In daily life, music plays an important role in improving human’s spirit. Music is a wide topic and heated issue that connect people when talking about it. As people have deep knowledge about all kind of music, they can be able to lengthen a conversation. Music is created by both melody and rhythm in order to make a complete song. There are several styles of music such as: pop, hip-hop, ballad, country and so on. Its tune and meaning also differ from country to country. I love music for many reasons. First, it helps people relax and reduces stress from studying and working environment. For example, when having problems in life, one should listen to favorite music and them make up one’s mind. Second, music helps people in all aspects of life like: movie, business, .… There are an increasing number of famous singer and writer that distribute their money to establish charity fund for the poor. It saves many people’s lives and even improves to create a better living standard. Third, music is not simply rhythm it’s an art. Since music expresses feeling and emotion, it is a tool to heal one’s soul. A good example is that when you are in good mood, you listen to energy rock music; however when you don’t feel like doing anything, you need some relax music as country or romantic country. Human cannot lead a happy life without music cause music is a part of life, it appears on several environments. Nowadays, there are more and more intellectual-property pirates, which leads to suspicion on serious artists. Therefore, if an artist wants to become successful, they have to work on their own and totally commit to their work of art. Music is a diverse topic that many mysteries can be discovered from it; moreover, people have a right to protect and preserve this kind of art.

Bản dịch
Trong cuộc sống, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trongviệc cải thiện tinh thần con người. Âm nhạc là chủ đề lớn và là vấn đề nóng giúp kết nối mọi người lại với nhau. Bởi khi con người có kiến thức về các thể loại nhạc, họ có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Âm nạc được tạo nên từ giai điệu và nhịp điệu để tạo thành một bài hát hoàn chỉnh. Có rất nhiều thể loại âm nhạc như pop, hio hop, ba-lat, đồng quê v.v. Giai điệu và ý nghĩa của chúng cũng khác nhau giữa các quốc gia. Tôi yêu âm nhạc bởi rất nhiều lý do. Thứ nhất, nó giúp con người thoải mái và giảm bớt căng thẳng từ môi trường học tập và là việc. Ví dụ khi bạn gặp rắc rối trong cuộc sống, một người sẽ nghe loại nhạc yêu thích và chúng giúp giải toả đầu óc. Thứ hai, âm nhạc giúp con người ở rất nhiều khía cạnh cuộc sống như: phim, làm ăn,… Ngày càng xuất hiện nhiều ca sĩ nổi tiếng và nhà viết nhạc đóng góp tiền để tạo nên quỹ từ thiện cho người nghèo. Điều này đã cứu sống rất nhiều người và cải thiện để dem đến một điều kiện sống tốt hơn. Thứ ba, âm nhạc không chỉ đơn thuần là giai điệu, chúng là nghệ thuật. Bởi vì âm nhạc truyền tải cảm xúc , nó là công cụ chữa lành vết thương tâm hồn. Ví dụ khi tâm trạng chúng ta tốt, bạn nghe nhạc rock, tuy nhiên khi bạn cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì bạn cần nghỉ ngơi với nhạc đồng quê hay nhạc trữ tình. Con người không thể sống vui vẻ nếu thiếu âm nhạc bởi vì nó là một phần của cuộc sống, nó xuất hiện ở nhiều nơi. Ngày nay, có rất nhiều vụ đạo nhạc dẫn tới sự nghi ngờ những nghệ sĩ chân chính. Vì thế nếu một nghệ sĩ muốn thành công, họ phải lao động bằng chính sức mình và một lòng cống hiến cho nghệ thuật. Âm nhạc là chủ đề lớn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá, hơn nữa nhân loại vẫn luôn phải bảo vệ và giữ gìn hình thức nghệ thuật này.
Mong các bạn học được them nhiều cụm từ, cách đặt câu để bài viết của mình them sinh động và diễn đạt không dài dòng.

Xem thêm: Hãy viết một đoạn văn về những kỷ niệm đáng nhớ của bạn bằng tiếng Anh