Viét đoạn văn về ước mơ của bạn bằng tiếng Anh có dich sang tiếng Việt
Hẳn ai cũng có những ước mơ dù là giản dị hay lớn lao và ước mơ cũng có thể thay đổi theo thời gian khi bạn trưởng thành hơn, va vấp hơn hoặc một số tác động khác cũng khiển bạn thay đổi cách suy nghĩ. Viết về ước mơ, các bạn có thể chọn một ngành nghề mang nhiều hoài bão để viết không nhất thiết phải là ước mơ như bài viết sau đây.

Write a paragraph about your dream in English
Viét đoạn văn về ước mơ của bạn bằng tiếng anh
Everyone pursue a dream from a very first step of life. My dream is about bringing happiness to the poor and the sick. When being a child, I used to observe many miserable situations; therefore, I had a dream to become rich and help them. Being a high school student, I usually join voluntary club with my classmates. The team go to isolated area, give them gifts, play with the kids there and share their sadness and happiness. We also have a group of 5 people joining to be teachers for the orphan. With this helpful job, we not only give the kid a chance to acquire deep knowledge but also help to gain experience. At the age of 18, I am a college student and I learn in HCMC. I always feel like being a volunteer. I take part in a voluntary organization in district 9 and I spend time going there in weekends to cook for the disabled. In Vietnam, there are several voluntary programs organized by economic organization such as: spring volunteer, green summer, … It is a chance for the youth to devote their health and learn from the outside world. Helping people brings one both love, bravery and incredible experience. No matter who you are or what you are doing, giving love to other means receiving more than that. Although volunteer is tired, I always choose to follow my dream.

Bản dịch
Mỗi người luôn theo đuổi một ước mơ từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. Ước mơ của tôi là mang đến hạnh phúc cho người nghèo và bệnh tật. Khi còn bé, tôi thường chứng kiến những số phận bất hạnh, cho nên tôi có một mơ ước trở nên giàu có và giúp đỡ họ. Là một học sinh trung học, tôi thường tham gia câu lạc bộ thiện nguyện với bạn học. Đội chúng tôi thường đến vùng sâu vùng xa để tặng quà, chơi với các em nhỏ và chia sẻ nièm vui cũng như nỗi buồn với họ. Chúng tôi cũng có nhóm 5 bạn làm giáo viên dạy các em mồ côi. Với công việc này, chúng tôi không chỉ cho các em cơ hội tiếp thu kiến thức mà còn nhận nhiều kinh nghiệm. 18 tuổi tôi vào đại học và theo học ở thành phố HCM. Tôi luôn muốn trở thành một chiến sĩ tình nguyện. Tôi tham gia tổ chức tình nguyện tại quận 9 và dành thời gian đến đây vào cuối tuần để nấu ăn cho những người tàn tật. Ở VN có rất nhiều chương trình tình nguyện như xuân tình nguyện, mùa hè xanh,… Đó là cơ hội đẻ các bạn trẻ cống hiến sức khoẻ và học hỏi từ thế giới bên ngoài. Giúp đỡ người khác mang đến cho một ngừoi tình yêu thương, sựu can đảm và những trải nghiệm thú vị. Không cần biết bạn là ai, đang làm gì, cho đi yêu thương là nhận lại nhiều hơn thế. Mặc dù tình nguyện rất mệt nhưng tôi luôn chọn yheo đuổi ưỡc mơ của mình.
Học cụm từ và cách viết câu sáng tạo là cách hữu hiệu để cải thiện bài viết tiếng anh. Mong các bạn học tốt!

Xem thêm: Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh có dịch