Hiện tại ô nhiễm mỗi trường đã tới mức cực kỳ nghiêm trọng không chỉ ở nước ta mà khắp trên thế giới nhất là những thành phố có nhiều khu công nghiệp xả khỏi, xả thải ra môi trường. Và hậu quả chúng ta cũng có thể thấy khi nắng nóng lên tục tăng lên, bằng tan rất nhiều, mưa bão, lũ lụt triền miền. Nếu không chúng tay bảo vệ môi trường loài người chúng ta sẽ sớm bị diệt vong bởi chính mình. Môi trường là đề tài rộng lớn có nhiều ý để viết. Tuy nhiên cách viết chung chung không tập trung vào một vấn đề nhất định sẽ mang đến tính khách quan cho bài viết. Các bạn tham khảo bài viết.

Write a paragraph about environment in English

Viết 1 đoạn văn về môi trường bằng tiếng anh
Human and animal lead a healthy life depends on living environment. Environment indicates things around us including nature, air, water, atmosphere and living organism. The present situation of global environment is at risk, especially in developed countries. Generally, the earth becomes hotter, pollution is increasing, lacking of available space for people. The environment is being seriously destroyed by the rapidly changing of human. For instance, a large number of factories directly give off harmful chemical, raw wastewater in to nature. It leads to the decrease of natural creature living in forests and the extinction of endangered species. Pollution also causes many sophisticated diseases in human. Government should enforce law on protecting and preserving environment so that citizens are aware of their behavior. There are several effective ways to keep our living fresh. People can join hands to maintain a clean environment by planting more trees, not dropping litter as well as protecting nature. Beside, companies related to heavy industry should take their garbage under control. In fact, environment supplies several benefits as it brings good and material for people and habitant for wild animal. Protecting the ecosystem is not only individual’s duty, it is the key factor for developing society. Finally, natural world plays a crucial role in human life, it worth to be preserved.
Bản dịch
Lòai người và động vật có một cuộc sống khoẻ mạnh phụ thuộc vào môi trường sống. Môi trường là tất cả những gì bao quanh chúng ta bao gồm tự nhiên, không khí, nước và sinh vật sống. Hiện trạng môi trường đang bị nguy hiểm đặc biệt là ở những nước phát triển. Nói chung, trái đất dần nóng lên, ô nhiễm gia tăng, thiếu đất cho con người. Môi trường đang bị huỷ hoại nghiêm trọng bởi sự thay đổi mau lẹ của con người. Ví dụ như ngày càng nhiều nhà máy thải hoá chất độc hại , nước thải thô trực tiếp ra môi trường. Điều này dẫn tới sự suy giảm các cá thể sống trong rừng tự nhiên và sự tuyệt chủng của những động vật quý hiếm. Ô nhiễm còn gây ra những bênh phức tạp ở người. Chính phủ nên ban hành những luật nghiêm khắc về bảo vệ và gìn giữ môi trường để toàn dân ý thức về hành động của mình. Có rất nhiều cách hữu hiệu để giữ môi trường trong sạch. Con người chung tay gìn giữ môi trường bằng cách trồng cây, không xả rác bừa bãi và bảo tồn thiên nhiên. Ngoài ra, các công ty lien quan đến ngành công nghiệp nặng nên xử lý đúng rác thải của họ. Thực tế, môi trường mang đến rất nhiều lợi ích bởi nó cung cấp thức ăn và vạt liệu cho con người và chỗ ở cho động vật. Bảo vệ hệ sinh thái không là trách nhiệm của riêng ai, đó là yếu tố cơ bản cho một xã hội phát triển. Cuối cùng, thế giới tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người, nó đáng được bảo vệ.
Chúc các bạn học tốt!