Hướng dẫn viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về phim hoạt hình mà bạn yêu thích nhất có dịch sang tiếng Việt các bạn có thể tham khảo để viết đoạn văn cho riêng mình nhé. Lưu ý là không nên chép và nên tự viết

Write a paragraph about a favorite cartoon in English
Viết đoạn văn ngắn về một phim hoạt hình yêu thích bằng tiếng anh
Cartoon plays an important part in daily life especially children’s soul. In my opinion, it is Cinderella that impressed me most. I have seen it several times but it is not boring because of its impressive content. The film is a fairy tale about a young poor girl’s life. Her name is he same with the movie’s name. She is a foster child in a family including her step-mother and 2 other sister. Cinderella is beautiful, dilident, smart and kind but she has to do the household all the time without leisure time. The other 3 actors mistreat her very much and they even don’t do anything besides dressing well and playing in the garden. One day, the king wants to get married for his son-a prince and Cinderella really enjoy taking part in the royal festival. However, her step mother doesn’t allow her to and force her to stay at home. Luckily, there is a kind fairy, who suddenly appear and give her a splendid dress. With this magical chance, Cinderella and the prince meet each other, love and live happily forever after. In term of the step mother and her ugly daughters, they have to pay for their falsehood and cruelty. The story teaches human about law of cause and effect in life. If we lead a meaningful and friendly life, we will gain success and kindness from others. On the contrary, If one behave bad and live without humanity, all we have are haters and karma. Although Cinderella is an animation for the kid, it also maintains deep message in addition to powerful lesson on being kind for adult. The movie appeared long time ago but it is still long-standing until present days as it accurately predicts the risk of humanity and mutual love in modern society.

Bản dịch
Hoạt hình đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày đặc biệt là với tâm hồn trẻ thơ. Đối với tôi, lọ lem để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi đã từng xem đi xem lại nó rất nhiều lần nhưng vẫn không nhàm chán bởi vì nội dung cuốn hút. Bộ phim là câu chuyên cổ tích về cuộc đời cô gái nghèo, trẻ. Tên cô ấy trùng tên với tên bộ phim. Cô là con nuôi của một gia đình gồm mẹ kế và hai cô con gái của bà. Lọ lem xinh đẹp, chăm chỉ, thong minh và tốt bụng nhưng cô luôn phải làm việc nhà mọi lúc mà không chút thời gian nghỉ. Mẹ kế và các chị đối xử tệ bạc với cô và họ thậm chí chẳng làm gì ngoài ăn mặc đẹp và vui chơi trong vườn nhà. Một ngày, đức vua ngỏ ý muốn cưới vợ cho hoàng tử và lọ lem thực sự muốn tham gia vào vũ hội hoàng gia này. Tuy nhiên, mẹ kế không cho phép cô đi và buộc cô ở nhà. May mắn thay, có một bà tiên tốt bụng đột nhiên xuất hiện và hoá pép choc ô một chiế váy lộng lẫy. Với cơ hội đầy ma thuật này, lọ lem và hoàng tử gặp nhau, yêu và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Về phần mẹ kế và hai cô chị, họ phải trả giá cho lỗi lầm và sự tàn án của họ. Câu chuyện dạy con người về luật nhân quả trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống có ý nghĩa và tốt đẹp thì chúng ta sẽ thành công và nhận được nhiều yêu thương. Ngược lại, nếu cư xử không tốt và sống không có tình người thì tất cả những gì ta nhận lại là ghen ghét và quả báo. Mặc dù lọ le là phim hoạt hình dành cho trẻ em, nó chứa đựng ý nghĩa sâu sắc và bài học về sự tử tế cho cả người lớn. Bộ phim xuất hiện từ rất lâu nhưng vẫn đứng vững trong hiện tại bởi nó dự đoán chính xác về những hiểm hoạ tình người và tình yêu trong xã hội hiện đại.

Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh có dịch