máy em bị như thế này: chọn vào 1 biểu tượng thì nó hiện 1 cái khung, click 2 lần mới vào dc cái mình chạm; bất kể cái j cũng thế, kéo từ trên xuống ko dc; bàn phím số ko bấm dc; vuốt sang trang màn hình bên cạnh cũng phải chạm 2 lần, dùng giật lắm. Khi em vào không gian 2 thì lại ko bị, ai b sửa giúp e với, e cảm ơn