Viết về đồ vật yêu thích có thể có nhiều thứ khác nhau như: chiếc xe đạp mới, con gấu bông hay đơn giản là cái cặp của mình. Hôm nay mình giới thiệu bài viết về sách. Mong các bạn tham khảo them cụm từ mới và cách nối câu, triển khai ý cho đoạn văn mạch lạc

Write a paragraph about a favorite thing in English
Viết 1 đoạn văn ngắn về đồ vật yêu thích bằng tiếng anh
Book contains not only knowledge but also deep thoughts of different authors. Therefore, I always love books that people give me. All of my books are stored in a wood bookcase, which my father made for me as a gift on my 15th birthday. Usually, I read books about various subjects from comic book to romantic novel. However, I really enjoy some of them such as: “the Alchemist”, “Gone with the wind”, “The miserable” written by Victor Hugo. Moreover, book brings useful knowledge of outside world and reader can easily apply it in to real life. Additionally, there are several book publisher and famous authors all around the world. They distribute an important part in reinforcing global information and developing modern society. Reading book is a good habit in leisure time. Both children and adult can be able to buy and read book as there is an increasing number of bookstores and library. There maintains a large number of rare books that are under control of protection and preservation. In my opinion, the nature of book is priceless; hence, book is my favorite thing. My plan is to acquire as much as book so that I will have considerable knowledge as well as experience for future life. Everyone must read book unless they will die because of lacking competence and confidence.

Bản dịch
Sách chứa đựng không chỉ kiến thức mà còn nhữg ý nghĩ sâu sắc của tác giả. Bởi thế, tôi luôn luôn yêu quý sách mà mọi người tặng cho tôi. Tất cả sách của tôi được xếp trên kệ sách gỗ mà ba đã tặng sinh nhật năm tôi 15 tuổi. Thông thường, tôi đọc sách về rất nhiều chủ đề từ truyện tranh đến tiểu thuyết lãng mạn. Tuy nhiên, tôi đặc biệt thích một vài cuốn như: Nhà giả kim, Cuốn theo chiều gió, Những người khốn khổ của Victor Hugo. Hơn nữa, sách mang đến cho ta kiến thức hữu ích về thế giới bên ngoài và người đọc có thể dễ dàng áp dụng nó vào đời sống. Ngoài ra, có rất nhiều nhà xuẩ bản và nhà viết sách nổi tiếng trên thế giới. Họ đóng góp một phần quan trọng trong việc củng cố thong tin toàn cầu và phát triển xã hội hiện đại. Đọc sách là một thói quen tốt trong thời gian rảnh. Cả trẻ em lẫn ngừoi lớ có thể mua và đọc sách bởi vì xuất hiện ngày càng nhiều những nhà sach và thư viện. Vẫn còn đó số lượng lớn các sách hiếm đang được bảo vệ và giữ gìn. Theo tôi, bản chất của sách là vô gia, bởi thế sách là vật yêu thích của tôi. Dự định của tôi là sẽ đọc thật nhiều sách để có thể lĩnh hội kiến thức rộng lớn cũng như kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai. Mọi nguòi phải đọc sách nếu không sẽ chết dần vì thiếu bản lĩnh và tự tin.
Chúc các bạn học tốt với bài viết trên.

Bài luận 2: Viết đoạn văn tiếng ANh về đồ vật yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn - Máy tính
Vocabulary:
  • Gifted (adj): Có năng khiếu
  • Wireless (adj): Không dây
  • Kit (n): Bộ dụng cụ
  • Assignment (n): Nhiệm vụ được giao, bài tập

What I love the most in my house is my computer. My father bought it for me after I got to a gifted high school, and it is a black computer from Dell. The computer comes with a CPU, a screen, a wireless mouse, a keyboard and a pair of loudspeakers. The screen is 17 inches, which is suitable for my age. The mouse is a little bit small for my hand, so I feel uncomfortable when using it. I am planning to buy a new mouse as well as a cleaning kit to keep my computer clean. Every day after school, I usually spend about an hour to look for some useful knowledge online because I had promised to use it to study. After that, I will play games for about another one hour before I turning it off. It really helps me a lot when I have assignment at school, and it is also an entertainment form for me. It is so valuable for me, and I will keep it in its best condition for as long as possible.

Dịch:
Thứ mà tôi yêu quý nhất trong nhà là máy tính của tôi. Cha tôi đã mua nó cho tôi sau khi tôi đến học ở một trường cấp 3 chuyên, và đó là một chiếc máy tính màu đen của Dell. Máy tính đi kèm với CPU, màn hình, chuột không dây, bàn phím và một cặp loa. Màn hình máy là 17 inch, khá phù hợp với độ tuổi của tôi. Con chuột không dây hơi nhỏ so với tay tôi, vì vậy tôi cảm thấy không thoải mái khi sử dụng nó. Tôi đang dự định mua một con chuột mới cũng như một bộ dụng cụ vệ sinh để giữ cho máy tính của tôi sạch sẽ. Mỗi ngày sau giờ học, tôi thường dành khoảng một giờ để tìm kiếm một số kiến thức hữu ích trên mạng vì tôi đã hứa sẽ sử dụng nó để học. Sau đó, tôi sẽ chơi trò chơi trong khoảng một giờ nữa trước khi tắt nó đi. Nó thực sự giúp tôi rất nhiều khi tôi có bài ở trường, và nó cũng là một hình thức giải trí cho tôi. Nó rất có giá trị đối với tôi, và tôi sẽ giữ nó trong tình trạng tốt nhất càng lâu càng tốt.Xem thêm: Viết đoạn văn tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn - Introduce yourself