Trong tất cả con người đều có một cái bản ngã,bản ngã được cấu tạo bởi rất nhiều ham muốn gọi là ngã dục.
Do đó con người muốn được yên thì chỉ có hai cách :
Một là thỏa mãn nó.(nó sẽ mạnh hơn)
Hai là đi ngược lại nó để thoát khỏi nó.