bây giờ hàng ko hiếm, ăn nhau ở cái dịch vụ tốt, nhân viên nhiệt tình giọng ngọt thì mới giữ được khách
Trích Nguyên văn bởi Sơn Tùng MP3 Xem bài viết
ở mấy chỗ này được cái nhân viên nhiệt tình. giọng ngọt xớt.