Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo môn Vật Lý mã đề 157 mã đề 269 mã đề 374 mã đề 683 mã đề 817 mã đề 936 khối A đại học 2011

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt:

- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2011 thi đại học khối A, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2011 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2011 thi vào các trường cao đẳng.
Trong đó khối A gồm các môn: Toán, Lý, Hóa; khối V gồm: Toán, Lý, Vẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1.