Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo môn hoá mã đề 273 318 482 641 758 925 khối A đại học 2011


Đáp án môn hoá chính thức của bộ giáo dục và đào tạo tất cả các mã đề

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt:

- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2011 thi đại học khối A, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2011 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2011 thi vào các trường cao đẳng.
Trong đó khối A gồm các môn: Toán, Lý, Hóa; khối V gồm: Toán, Lý, Vẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1.