Tay cầm xiaomi của mình chơi trên điện thoại thì không sao. Nhưng khi kết nối với laptop thì khoảng 5 phút nó lại bị tắt đi. Mình ngỉ là do tay cầm không duy trì kết nối vs laptop được nên sau 5 phút ( mình vẩn bấm nút ) . Thì nó mất kết nối. Có bạn nào biết cách khắc phục không ạ. Em vừa mua 5 lít T.T.. PS/ Mình lần đầu lên diển đàn hỏi nên có hơi ngô ngê ^^