Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo các môn năm 2011 khối A Toán Lý Hoá
Toán:
Download:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Toan/DaToanACt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Toan/DaToanACt_DH_K11.pdf

Vật lý:


Hoá học:Doadload cả 3 môn:
moet.gov.vn/?page=1.26&view=1579
edu.net.vn/2011/

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt:

- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2011 thi đại học khối A, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2011 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2011 thi vào các trường cao đẳng.
Trong đó khối A gồm các môn: Toán, Lý, Hóa; khối V gồm: Toán, Lý, Vẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm hoặc tại đây: edu.net.vn/2011/ hoặc thi.moet.gov.vn/?page=1.8.